Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t. de lessen, presentaties, workshops, lezingen, cursus:

Attitude.
De trainingen van Shunka Speurtraining zijn zonder druk of dwang en gebaseerd op positieve trainingsmethoden. Derhalve is het gebruik van correctieve middelen als slip- en prikkettingen niet toegestaan. Bij zogenaamde ‘hard handling’ (dit kan per hond verschillend zijn en is ter beoordeling van de instructeur) zal er eerst gewaarschuwd worden. Bij herhaling behoud ik mij het recht voor om de deelnemer/cursist te verwijderen. Restitutie van deelnamegeld is dan niet mogelijk.

Eigen risico
Alle trainingen, workshops en lessen zijn op eigen risico. U blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor uzelf, uw hond en uw spullen.

Aansprakelijkheid
U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor schade aan derden toegebracht door uzelf of uw hond. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool.

Loslopende hond
Indien U tijdens het praktijkspeuren om welke reden dan ook de lijn laat schieten en uw hond loopt dus los, dient U de les erop te trakteren. Het gaat dan om iets zoets voor bij de koffie.
Overigens dienen de honden bij elke activiteit aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur anders aangeeft. Houd bij aangelijnde honden onderling een ruime afstand tot elkaar. Sommige honden hebben wat meer ruimte nodig dan andere.

Inschrijving.
Na inschrijving voor een cursus, workshop of lezing heeft de cursist/deelnemer 7 dagen bedenktijd om de inschrijving kosteloos te annuleren. Let op: na deze week verplicht de inschrijving tot betaling. Deze termijn geldt niet voor een individueel afgesproken les.
U ontvangt na inschrijving een rekening. Deze dient u binnen de aangegeven betalingstermijn te voldoen.
Bij inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden!
Bij het afspreken van een individuele of duo-les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden!

Annulering.

Annulering voor een individueel afgesproken les of een duo-les:
Tot 24 uur van te voren kan een les kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt de les wel in rekening gebracht. Deze annuleringstermijn geldt ook bij weersomstandigheden die niet noodzakelijkerwijs de lessen in het algemeen stilleggen, maar misschien wel teveel van het goede zijn voor uw hond. U draagt zelf de verantwoording om op tijd af te zeggen.
Het is altijd mogelijk om een ander de plaats te laten innemen, stel mij hier echter wel van op de hoogte.
Het door één persoon afzeggen van een duo-les geeft dit de ander geen recht op een gehele individuele les. In dat geval overleggen we over de mogelijkheden op dat moment.

Annuleren voor workshop of presentatie:
Annuleren tot 1 maand van te voren kan kosteloos.
Annuleren tot 10 dagen van te voren kost 50% van het te betalen bedrag.
Daarna dient het gehele bedrag te worden voldaan.
Dit is ook het geval bij het niet verschijnen van de deelnemer.
Het is altijd mogelijk om een ander de plaats te laten innemen, stel hier echter wel de organisatie van op de hoogte.
Annulering dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief of een email met leesbevestiging.

Aanvulling voor wat betreft de cursus detectiewerk:
U geeft zich op voor de gehele cursus. Dit betekent dat de annuleringsvoorwaarden gelden voor de datum van de eerste les. Tijdens de cursus afhaken geeft dus geen recht op restitutie van het cursusgeld. Gemiste lessen kunnen ook niet worden ingehaald.

Annulering door de organisatie
De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte van de lesgever/organisator of andere onvoorziene omstandigheden de cursus, workshop of presentatie te annuleren of te verzetten. U ontvangt hierover bericht. Uiteraard bent u dan geen kosten verschuldigd en ontvangt u zo spoedig mogelijk eventueel betaald geld terug.

Bij het praktijkspeuren zijn er weersomstandigheden waardoor de lessen geannuleerd zullen worden. Denk hierbij aan meer dan 25 graden (in het bos!), gladheid of storm (vallende takken). U wordt hiervan ALTIJD persoonlijk op de hoogte gebracht. Hoort U niets dan gaan de lessen dus gewoon door, weer of geen weer.

Een zichtbaar zieke hond kan mij doen besluiten de les te stoppen of niet door te laten gaan. Indien nodig kan een dierenarts geraadpleegd worden. Restitutie van deelnamegeld is dan niet mogelijk en ook eventuele dierenartskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Tot slot
Deze algemene voorwaarden zijn niet voor niets tot stand gekomen.
Speciaal m.b.t. de annuleringen van een les (maar ook m.b.t. workshops e.d.) wil ik toevoegen dat ik veel redenen om binnen de 24 uur af te zeggen best begrijp en ik vele daarvan echt heel naar vind. Toch kan ik zakelijk gezien niet alle (financiële) consequenties nemen van de pech, ziekte en andere onvoorziene en soms verdrietige omstandigheden van al mijn cursisten op mij nemen. Dat zou immers een oneerlijke verdeling zijn. Mocht het mogelijk zijn vervanging te vinden dan breng ik de kosten uiteraard niet in rekening. Lukt dat niet dan ben ik genoodzaakt de les wel in rekening te brengen. Helaas maakt dat hoe korter de termijn is hoe lastiger het wordt. Zelfs in 24 uur (of 10 dagen bij workshops e.d.) lukt het zeker niet altijd een plek op te vullen maar dat risico is dan weer voor mij.

 

© W van Voorst 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s